V čem spočívá omyl o zralosti šancí?

Omyl o vyspělosti šancí, známý také jako zákon průměrů nebo gamblerův omyl, je ve světě hazardních her častým nedorozuměním. Je to přesvědčení, že pokud k nějaké události dlouho nedošlo, stává se zpožděnou a je pravděpodobnější, že k ní dojde v blízké budoucnosti.

Toto přesvědčení vychází z předpokladu, že pravděpodobnost události je ovlivněna minulými událostmi. Pravděpodobnost je však ve skutečnosti měřítkem toho, s jakou pravděpodobností k události dojde, a to na základě poměru úspěšných výsledků k celkovému počtu možných výsledků. Není ovlivněna minulými událostmi, ale spíše vlastnostmi události samotné.

Příklad

Vezměme si například hod mincí. Pravděpodobnost, že padne hlava nebo orel, je vždy 50 %, protože existují pouze dva možné výsledky. Nezáleží na tom, kolikrát se mincí v minulosti házelo nebo jaké byly výsledky – pravděpodobnost, že při dalším hodu padne hlava nebo orel, je vždy 50 %.

Omyl o vyspělosti šancí se často objevuje při hře ruleta. Hráči se mohou domnívat, že pokud určité číslo dlouho nepadlo, má padnout a měli by na něj vsadit. Pravděpodobnost, že na ruletě padne jakékoli číslo, je však vždy stejná – 1 ku 38 (za předpokladu, že americká ruleta má 38 očíslovaných políček). Předchozí roztočení nemají vliv na pravděpodobnost, že při dalším roztočení padne nějaké číslo.

Rizika

Tento omyl může vést k přesvědčení, že hráč je na vítězné nebo poraženecké vlně na základě předchozích výsledků. Hráč sice může zažít sérii dobrých nebo špatných výsledků, ale to je pouze důsledek náhody a není to spolehlivý ukazatel budoucích výsledků.

Omyl o vyspělosti šancí může mít pro ty, kdo se stanou jeho obětí, vážné důsledky. Když hráči pokračují v sázení v naději, že trefí zpožděnou událost, může to vést k iracionálnímu rozhodování a nadměrnému sázení. Může také způsobit finanční škody, protože hráči mohou v naději na výhru vsadit více, než si mohou dovolit prohrát.

Pro hráče je důležité pochopit, že minulé události nemají žádný vliv na pravděpodobnost výskytu události a že zákon průměrů neplatí.
K hazardním hrám je třeba vždy přistupovat s vědomím rizik, která jsou s nimi spojena, a s vědomím důležitosti správných rozhodnutí.