V čom spočíva omyl o zrelosti šancí?

Omyl o zrelosti šancí, známy aj ako zákon priemerov alebo omyl hazardného hráča, je vo svete hazardných hier častým nedorozumením. Je to presvedčenie, že ak sa nejaká udalosť dlho nevyskytla, stáva sa oneskorenou a je pravdepodobnejšie, že sa vyskytne v blízkej budúcnosti.

Toto presvedčenie vychádza z predpokladu, že pravdepodobnosť udalosti je ovplyvnená minulými udalosťami. Pravdepodobnosť je však v skutočnosti miera pravdepodobnosti výskytu udalosti na základe pomeru úspešných výsledkov k celkovému počtu možných výsledkov. Nie je ovplyvnená minulými udalosťami, ale skôr vlastnosťami samotnej udalosti.

Príklad

Zoberme si napríklad hod mincou. Pravdepodobnosť, že padne hlava alebo orol, je vždy 50 %, pretože existujú len dva možné výsledky. Nezáleží na tom, koľkokrát sa v minulosti hádzalo mincou alebo aké boli jej výsledky – pravdepodobnosť, že pri ďalšom hode padne hlava alebo orol, je vždy 50 %.

Omyl o vyspelosti šancí sa často objavuje pri hre ruleta. Hráči sa môžu domnievať, že ak určité číslo dlho nepadlo, má padnúť a mali by naň staviť. Pravdepodobnosť, že na rulete padne akékoľvek číslo, je však vždy rovnaká – 1 ku 38 (za predpokladu, že americká ruleta má 38 očíslovaných políčok). Predchádzajúce roztočenia nemajú vplyv na pravdepodobnosť, že sa číslo objaví pri ďalšom roztočení.

Riziká

Tento omyl môže viesť k presvedčeniu o „horúcich“ a „studených“ sériách alebo k názoru, že hráč je na víťaznej alebo neúspešnej vlne na základe predchádzajúcich výsledkov. Aj keď hráč môže zažiť sériu dobrých alebo zlých náhod, je to len dôsledok náhody a nie je to spoľahlivý ukazovateľ budúcich výsledkov.

Omyl o vyspelosti šancí môže mať vážne dôsledky pre tých, ktorí sa stanú jeho obeťou. Keď hráči pokračujú v stávkovaní v nádeji, že sa im podarí trafiť oneskorenú udalosť, môže to viesť k iracionálnemu rozhodovaniu a nadmernému hraniu. Môže tiež spôsobiť finančnú škodu, pretože hráči môžu v nádeji na výhru staviť viac, ako si môžu dovoliť prehrať.

Pre hráčov je veľmi dôležité pochopiť, že minulé udalosti nemajú vplyv na pravdepodobnosť výskytu udalosti a že zákon priemerov neplatí.
K hazardným hrám by sa malo vždy pristupovať s vedomím rizík, ktoré sú s nimi spojené, a s vedomím dôležitosti prijímania správnych rozhodnutí.